Herti-M Ltd. > За нас   

На 25.01.2021г. фирма „Линеа Пак“ ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Безвъзмездната фианансова помощ по проекта ще доведе до постепенното възстановяване на дейността на дружеството, като ще бъде осигурен оперативен капитал и ще бъдат създадени реални условия за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID-19. Положителното въздействие върху развитието на дейността на предприятието ще създаде възможност за повишаване на устойчивостта , като се запази позицията на "Линеа Пак" ООД като водещ икономически оператор в този специфичен пазарен сегмент и се увеличи максимално приносът на сектора към икономическа стабилност, растежа и заетостта.
 All Rights Reserved. Copyright 2009
За нас | Продукти | Технологии | Въпроси | За контакти
Powered by Lava Design Studio