Herti-M Ltd. > За контакти   
 
гр. Шумен, 9704
Индустриален Парк
ул. Трета, сграда 2, ет. 2

Управление:

 Иван Михайлов  Стела Михайлова
 Управител  Търговски Директор
 тел.:+359(54) 974183
 тел.:+359(54)974184
 i.mihajlov@herti-m.com  s.mihajlova@herti-m.com


 Петър Вълчев
   
 Производствен Мениджър
 
 тел.:+359(54) 974169  
 p.vulchev@herti-m.com  

Маркетинг и продажби:

Юлия Костадинова  Сибел Федаил
 Мениджър Маркетинг и Продажби  Специалист обслужване на клиенти
 тел.:+359(54) 974171  тел.:+359(54) 974201
 j.kostadinova@herti-m.com   s.fedail@herti-m.com


 
   
 
 
   
   

Счетоводство:

 Тонка Йорданова  Виолета Христова
 Финансов Директор
 Счетоводител
 тел.:+359(54) 974170
 тел.:+359(54) 974179
 t.jordanova@herti-m.com  v.hristova@herti-m.com

Производствен отдел:

 Петър Петров Стоян Аргиров
 Главен Механик
 Организация на Производството
 тел.:+359(54) 974176
 тел.:+359(54) 974177
p.petrov@herti-m.com  s.argirov@herti-m.com


Крум Крумов Жулиен Ганев
Началник производство  Дизайнер
моб. тел.:+359(88) 5599042
 тел.: +359 (54) 974167
krum.krumov@herti-m.com  j.ganev@herti-m.com

Отдел Човешки ресурси:

   Христо Стоянов
   
 Мениджър Човешки ресурси
 
 тел.:+359(88) 7527900  
 h.stoyanov@herti-m.com  
 All Rights Reserved. Copyright 2009
За нас | Продукти | Технологии | Въпроси | За контакти
Powered by Lava Design Studio